Upozornenie! Prihlásením vstupujete do chránenej autorizovanej zóny.

Prihlásenie

Informácie k prihlasovaniu

Automatická doménová autentifikácia - použije sa Vaše aktuálne prihlásenie do počítača. Prihlásenie má byť automatické. Ak Vám aj napriek tomu vyskočí prihlasovacie okno, vyplňte celé svoje doménové meno v tvare intra\priezvisko.meno, zadajte heslo a potvrďte. Túto skutočnosť potom nahláste na Service Desk. Administrátori Vám pre toto prihlasovanie nastavia intranetovú zónu.

Doménová autentifikácia - táto voľba je vhodná pri prihlasovaní na inom ako Vašom počítači (napr. počítač na školení), prípadne ak sa nepodarí prihlásenie cez automatickú doménovú autentifikáciu.

Identifikátor a heslo – toto prihlasovanie je určené pre špeciálne potreby. Zadáva sa identifikátor – prihlasovacie meno a k nemu prislúchajúce heslo.

V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť, je potrebné zatvoriť všetky záložky a okná internetového prehliadača. Znova spustite prehliadač a prihlasovanie zopakujte. Ak sa Vám nepodarí prihlásiť ani na druhý pokus, prípadne je Vaše prihlásenie nekorektné, kontaktujte prosím Service Desk.Typ autentifikácie